jestes w: o Infinity

Infinity System Inc.


Firma Infinity System Inc., ktra zostaa zaoona w 1968 roku, synie z technologicznego zaawansowania w dokadnym i realistycznym odtwarzaniu muzyki. Jej zaoyciele wykorzystali zaawansowan technologi lotnicz i materiaoznawstwo do zbudowania najlepszych gonikw, jakie mona byo stworzy. Infinity projektuje i produkuje goniki przeznaczone do domu i samochodu, ktre s najwyszym osigniciem nauki.
Infinity to jedna z marek wchodzcych w skad grupy Harman International, wiodcego producenta wysokiej jakoci produktw audio video przeznaczonych na rynek konsumencki oraz profesjonalny. wiatowa centrala Infinity mieci si w Northridge w stanie Kalifornia.
Goniki Infinity s sprzedawane na caym wiecie poprzez kanay dystrybucyjne, w skad ktrych wchodz specjalistyczne sieci handlowe oraz niezaleni sprzedawcy detaliczni.
Produkty car audio: Infinity oferuje take goniki samochodowe porwnywalne do najlepszych komponentw gonikw home. Serie Infinity Kappa, Kappa Perfect, Basslink oraz Reference przenosz najwysz jako dwiku na ulic.

Firma Infinity zostaa zaoona w 1968 roku w wyniku poczenia pasji i obsesji. Pasja dotyczya muzyki, a obsesja dokadnego odtwarzania muzyki, ktre dostarczaoby suchaczowi maksymalnej przyjemnoci.
Przekonani, e s w stanie stworzy gonik znacznie lepszy ni wszystkie dotychczas istniejce, audiofile Arnold Nudell, Cary Christie oraz John Ulrick rozpoczli wieczorne i weekendowe spotkania w maym garau przerobionym na warsztat w Chatsworth, Kalifornia. Arnold Nudell by fizykiem, a John Ulrick inynierem elektronikiem. Obaj byli zaangaowani w budow odlegociomierza laserowego w firmie Litton. Arniemu przyszo do gowy, e system serwosterowania, ktry zosta stworzony do skierowania wizki laserowej na cel, mgby zosta z poytkiem zaadaptowany do sterowania wysokiej jakoci subwooferem. Wykorzystujc ekspertyzy, ktre uzyskali w przemyle lotniczym, wkrtce stworzyli 3-drony gonik elektrostatyczny z serwosterowanym subwooferem - Servo Static I.

Przeomowe daty

1968 Pierwszy produkt, Servo Static I, zapocztkowa reputacj Infinity jako innowatora technologicznego.

1974 Powstaje wzmacniacz Digital DSP Switching oraz przedwzmacniacz FET (Field Effect Transistors). Cyfrowy wzmacniacz klasy D jest w stanie wytwarza bardzo du moc przy niewielkiej iloci ciepa i ma lepsz wydajno ni standardowe wzmacniacze klasy A, B lub AB. Przedwzmacniacze FET zapewniaj niewielkie zakcenia, lepsz charakterystyk dwiku, zwikszone pasmo przenoszenia oraz doskona muzyczno.

1975 Wprowadzenie tweetera EMIT (Electromagnetic Induction Tweeter). By to pierwszy tweeter wykorzystujcy elektromagnetycznie sterowan pask membran, ktra umoliwia mu odtwarza dwiki a do czstotliwoci 45kHz. EMIT sta si klasyczn cech gonikw Infinity w nastpnych latach. Jego delikatne i niezwykle szczegowe wysokie tony wci s doceniane przez wielu audiofilw.

1978 Infinity jako pierwsza firma wprowadza polipropylenow membran gonikw.

1979 Wprowadzenie przeomowej technologii EMIM (Electromagnetic Induction Midrange), a w rezultacie ulepszone odtwarzanie tonw rednich.

1980 Wprowadzono gonik IRS (Infinity Reference Standard). By to modularny system , w ktrym zastosowano tweetery EMIT oraz gonik redniotonowy EMIM. Gonik IRS zosta niemal natychmiast uznany za jeden z najlepiej brzmicych gonikw, jakie kiedykolwiek stworzono. Znalaz si na licie produktw, ktre "trzeba mie", prawie kadego audiofilskiego czasopisma na wiecie.

1982 Wprowadzenie membrany IMG (Injection Molded Graphite) oraz pierwszych gonikw samochodowych Infinity. Firma Infinity zostaa przyczona do grupy Harman International Company.

1987 Na rynku ukazuje si pierwsze kolumny domowe z serii Kappa.

1994 Stworzono goniki redniotonowe Polydome. Waciwoci konstrukcji kopukowej daj gonikom Polydome doskona charakterystyk rozpraszania, a zdolno do samotumienia drga, jakim charakteryzuje si polipropylen, redukuje szkodliwe efekty niepodanych rezonansw.

1995 Infinity ustanawia now kategori produktw poprzez maria wysokiej jakoci elektroniki z gonikami. Z tego zwizku powstaje system Composition Prelude. Nowe technologie umoliwiaj uzyskanie duej mocy wzmacniacza bez potrzeby stosowania kosztownych i mao wydajnych konwencjonalnych rde zasilania. Dziki temu grzmicy bas moe wydobywa si z kompaktowej i eleganckiej obudowy.

1998 Powstaj samochodowe goniki Kappa Perfect.

2000 Linie gonikw Prelude MTS, Intermezzo oraz Alpha zostay wzbogacone o dwie zupenie nowe technologie: C.M.M.D (Ceramic Metal Matrix Diaphragm - membrana ceramiczno-metalowa) oraz R.A.B.O.S. (Room Adaptive Bass Optimisation System - system optymalizacji basw).


Infinity, wynalazca serwosterowanych systemw subwooferw, adaptuje technologi opracowan dla najlepszych gonikw domowych, aby stworzy Basslink - samochodowy subwoofer z wasnym wbudowanym wzmacniaczem.

AVR 365, BDT 20, jbl loft, BDS 870

Wiêkszo¶æ materia³óww na temat JBL, INFINITY oraz HARMAN KARDON prezentujemy za zgod± i dziêki uprzejmo¶ci wy³±cznego importera tych firm - Przedsiêbiorstwa Handlowego Ryszard Ba³ys z Katowic.
U¿yte nazwy oraz loga s³u¿± wy³±cznie identyfikacji marki produktów i s± zastrze¿onymi znakami HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED.