jestes w: sprzt samochodowy / Seria: MARINE


rozmie wedug:
serii / kategorii

REFERENCE 2014
KAPPA 2014
BASSLINK
REFERENCE 2009
REFERENCE 2012
KAPPA
MARINE

Seria: MARINE

    Tak gorce lato najlepiej spdza na wodzie. Firma Infinity przygotowaa specjaln ofert dla posiadaczy motorwek - system audio Infinity Wakeboard Tower 6100m, skadajcy si z dwch wodoodpornych kolumn, wzmacniacza i mikrofonu. Infinity Wakeboard Tower 6100m skada si z dw?ch wodoodpornych kolumienek oraz dedykowanego wzmacniacza z zintegrowanym mikrofonem i kontrolkami. System pozwala sucha muzyki narciarzowi wodnemu czy surferowi jadcemu za motorwk, a jednoczenie prowadzcy jacht moe si komunikowa z narciarzem czy surferem. System 6100m odtwarza muzyk z gonoci 90 dB w promieniu 15 metrw, dziki czemu na jachcie zawsze krluje czyste i wyrane brzmienie.

    kable gosnikowe katowice

    Wiêkszo¶æ materia³óww na temat JBL, INFINITY oraz HARMAN KARDON prezentujemy za zgod± i dziêki uprzejmo¶ci wy³±cznego importera tych firm - Przedsiêbiorstwa Handlowego Ryszard Ba³ys z Katowic.
    U¿yte nazwy oraz loga s³u¿± wy³±cznie identyfikacji marki produktów i s± zastrze¿onymi znakami HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED.