jestes w: nowoci

Nowoci:


sprzt domowy:


sprzt samochodowy:

Infinity KAPPA 65.9cs
Zestaw hi-endowych, super gonikw samochodowych, wyposaonych w ultralekkie membrany z wkna szklanego. wicej >>

REF 1260W
Nowa seria gonikw Infinity Reference - subwoofer 300 mm wicej >>


nowoci:

Wiêkszo¶æ materia³óww na temat JBL, INFINITY oraz HARMAN KARDON prezentujemy za zgod± i dziêki uprzejmo¶ci wy³±cznego importera tych firm - Przedsiêbiorstwa Handlowego Ryszard Ba³ys z Katowic.
U¿yte nazwy oraz loga s³u¿± wy³±cznie identyfikacji marki produktów i s± zastrze¿onymi znakami HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED.